Advertisement

Níl áit níos fearr ná Comhar Creidmheasa Ghaoth Dobhair


D’éirigh go geal leis an ócáid a reáchtáil Comhar Creidmheasa Ghaoth Dobhair ar an 31 Lúnasa le gnónna feabhsúchán tí a chur chun cinn; bhí gnónna áitiúla i láthair le heolas a thabhairt dár gcuid ball fána gcuid seirbhísí srl.

Tá sé nós ag níos mó daoine in Éirinn ná riamh feabhsúcháin tí a dhéanamh. Deirtear go bhfuil feabhsúcháin tí déanta ag dhá thrian den daonra le trí bliana anuas. Mar sin féin, thig leis a bheith costasach feabhsúcháin tí a dhéanamh. Fuarthas amach sa taighde is déanaí a rinne Conradh na hÉireann de Chomhair Chreidmheasa gur chaith an cheathrú acu siúd a ndearnadh suirbhé orthu idir €1,000 agus €3,000 ar fheabhsúcháin tí, a fhad is gur dhúirt ceathrar as deichniúr gur chaith siad suas le €1,000. Nuair a bhíonn billí mar sin i gceist, ní nach ionadh go mbíonn rud beag cuidithe a dhíth ar roinnt mhaith daoine lena dtionscadail DIY a mhaoiniú. Ní nach ionadh, b’fhéidir, gur dhúirt 60% díobh siúd a bheadh sásta airgead a fháil ar iasacht lena gcuid feabhsúchán a dhéanamh go mbainfeadh siad úsáid as a gcomhar creidmheasa áitiúil. Tá sé sin amhlaidh mar gheall ar an luach iontach atá ar fáil dar ndóigh.

Tá ráta réasúnta APR de 9.97%* i gceist le haghaidh iasacht feabhsúchán tí ó Chomhar Creidmheasa Ghaoth Dobhair. Tá an ráta sin laghdaithe go ceann tamall ar leith .i. go dtí an 31 Nollaig. Ní hamháin sin, ach níl aon táillí riaracháin ná eile ann agus is féidir aisíocaíochtaí a struchtúrú ar bhealach a oireann do chúinsí gach duine.

Commenting on the loan, Comhar Creidmheasa Ghaoth Dobhair said “With home improvements so popular in the Ghaoth Dobhair area, we’ve been receiving an increasing numbers of enquiries about how our credit union can help. We’ve been telling people that our Home Improvement Loan is offered with realistic terms and repayments can be made in a way that works best for each individual. Furthermore, there are no penalties for paying a loan back early. So you can sit back and enjoy your
dream home without worrying about the costs.”

The national survey also found that laying down new carpets and flooring is the most popular home improvement with 42% reporting they were upgrading their homes in this way. Installing new heating or insulation systems followed closely behind at 38%. Fitting new windows or doors was the third most popular home upgrade at 23%.

Comhar Creidmheasa Ghaoth Dobhair continued “Whatever home improvement people have planned for their homes in 2017, and no matter how big or small the project might be, we would encourage them to contact us here at Comhar Creidmheasa Ghaoth Dobhair and find out how we can assist.”

** For a €10,000, 5 year variable interest rate loan with weekly repayments of €56.67, an interest Rate of 9.50%, a representative APR of 9.97%, the total amount payable by the member is €12,375.10. Information correct as at 17/09/17.
For further information please contact: Comhar Creidmheasa Ghaoth Dobhair on 074 95 31279 or email info@gaothdobhaircu.ie

SPONSORED CONTENT BY: Comhar Creidmheasa Ghaoth Dobhair

Spring is in the air, and that means that home improvements are on the minds of many. DIY and...

Top
Advertisement

Donegal News is published by North West of Ireland Printing & Publishing Company Limited, trading as North-West News Group.
Registered in Northern Ireland, No. R0000576. St. Anne's Court, Letterkenny, County Donegal, Ireland